Uczniostwo

27-październik-2019

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Uczniostwo”, wygłoszonego przez Korneliusza Kaletę w niedzielę, dnia 27.10.2019.