Uczniostwo w szkole Pana Jezusa Chrystusa

7-marzec-2020

Mówca: Marian Suski

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Uczniostwo w szkole Pana Jezusa Chrystusa”, wygłoszonego przez pastora Mariana Suskiego w niedzielę, dnia 07.03.2020.