Uczniostwo w szkole Pana Jezusa Chrystusa

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Uczniostwo w szkole Pana Jezusa Chrystusa”, wygłoszonego przez pastora Mariana Suskiego w niedzielę, dnia 07.03.2020.