Uczciwe życie

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Uczciwe życie ”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w czwartek, dnia 28.07.2022.