Tożsamość Bożego dziecka

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Tożsamość Bożego dziecka”, wygłoszonego przez Błażeja Milczarczyka w niedzielę, dnia 13.06.2021.