Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „To ty decydujesz”, wygłoszonego przez pastora Mirosława Walczaka w niedzielę, dnia 11.09.2022.