Teologia Bożego zaopatrzenia

10-listopad-2019

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Teologia Bożego zaopatrzenia”, wygłoszonego przez Radosława Itnera w niedzielę, dnia 10.11.2019.