Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 10.09.2023.