Szczęście w Chrystusie

16-sierpień-2018

Temat: Jezus, Radość

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Szczęście w Chrystusie”, wygłoszonego przez Przemysława Śliwkę w czwartek, dnia 16.08.2018.