Syn czy sługa?

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Syn czy sługa?”, wygłoszonego przez Pastora Leszka Mochę w niedzielę, dnia 04.06.2023.