Świadectwo

21-kwiecień-2022

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego świadectwa, wygłoszonego przez Łukasza Raszkę w czwartek, dnia 21.04.2022.