Spotkanie ze zmartwychwstałym zmienia życie

Marek Kominek - Kościół Elim w Cieszynie

Mówca: Marek Kominek

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Spotkanie ze zmartwychwstałym zmienia życie”, wygłoszonego przez Marka Kominka w niedzielę, dnia 05.05.2019.