Sobota zborowa – sesja nr II

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego przesłania, wygłoszonego przez pastora Mariusza Muszczyńskiego w trakcie Soboty Zborowej, dnia 19.02.2022.