Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

19-kwiecień-2019

Zapraszamy do wysłuchania budującego kazania pt. „Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w Wielki Piątek, dnia 19.04.2019.