Słuchaj i strzeż Bożego Słowa

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Słuchaj i strzeż Bożego Słowa”, wygłoszonego przez pastora Janusza Cieplika w niedzielę, dnia 02.08.2020.