Słuchaj głosu Pana

Zapraszamy do wysłuchania interesującego kazania pt. „Słuchaj głosu Pana”, wygłoszonego przez Dariusza Jackowskiego w czwartek, dnia 06.07.2023.