Słuchaj Bożego głosu

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Słuchaj Bożego głosu”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w niedzielę, dnia 16.05.2021.