Słowa języka

17-maj-2018

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Słowa języka”, wygłoszonego przez pastora Macieja Wilkosza w czwartek, dnia 17.05.2018.