Serce i umysł sługi

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Serce i umysł sługi”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 30.10.2022.