Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Sąd i światło”, wygłoszonego przez pastora Janusza Cieplika w niedzielę, dnia 05.09.2021.