Rzeczy ważne, ważniejsze i najważniejsze

3-styczeń-2019
Marek Kominek - Kościół Elim w Cieszynie

Mówca: Marek Kominek

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Rzeczy ważne, ważniejsze i najważniejsze”, wygłoszonego przez Marka Kominka w czwartek, dnia 03.01.2019.