Przez ból do zwycięstwa

16-maj-2020

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Przez ból do zwycięstwa”, wygłoszonego przez pastora Mariana Suskiego w niedzielę, dnia 16.05.2020.