Przeszkody w słuchaniu Bożego głosu

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Przeszkody w słuchaniu Bożego głosu”, wygłoszonego przez Leszka Wrzecionko w niedzielę, dnia 25.02.2024.