Przemieniająca Boża obecność

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Przemieniająca Boża obecność”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 19.01.2020.