Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Przemień swój umysł”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 27.03.2022.