Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Pragnienie serca”, wygłoszonego przez Kacpra Fąfrowicza w czwartek, dnia 20.01.2022.