Pragnienie serca - kontynuacja

10-luty-2022
Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Pragnienie serca (cześć II)”, wygłoszonego przez Kacpra Fąfrowicza w czwartek, dnia 10.02.2022.