Poznawanie i doświadczanie Boga

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Poznawanie i doświadczanie Boga”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w niedzielę, dnia 15.05.2022.