Powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa”, wygłoszonego przez Korneliusza Kaletę w niedzielę, dnia 29.05.2022.