Poświęcenie

19-lipiec-2020

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Poświęcenie”, wygłoszonego przez Korneliusza Kaletę w niedzielę, dnia 19.07.2020.