Pokładaj swą ufność w Bogu, a On obdarzy Cię pokojem

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Pokładaj swą ufność w Bogu, a On obdarzy Cię pokojem”, wygłoszonego przez Przemysława Śliwkę w czwartek, dnia 02.01.2020.