Pójdź za Jezusem

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Pójdź za Jezusem”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w czwartek, dnia 09.06.2022.