Podążanie za Bogiem

10-styczeń-2019

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Podążanie za Bogiem”, wygłoszonego przez Przemysława Śliwkę w czwartek, dnia 10.01.2019.