Zapraszamy do wysłuchania interesującego kazania pt. „Pierwotne prowadzenie”, wygłoszonego przez pastora Janusza Cieplika w czwartek, dnia 16.01.2020.