Pastor Abraham z Indii – Bóg chce Ci pomóc

29-sierpień-2019
Wersja audio Pobierz

Zapraszamy do wysłuchania budującego kazania pt. „Bóg chce Ci pomóc”, wygłoszonego przez pastora Abrahama z Indii w czwartek, dnia 29.08.2019.