Pan jest pasterzem moim

3-październik-2021
Marek Kominek - Kościół Elim w Cieszynie

Mówca: Marek Kominek

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Pan jest pasterzem moim”, wygłoszonego przez Marka Kominka w niedzielę, dnia 03.10.2021.