Pan chroni swój lud

9-wrzesień-2018

Zapraszamy do wysłuchania budującego kazania pt. „Pan chroni swój lud”, wygłoszonego przez pastora Mariana Suskiego w niedzielę, dnia 09.09.2018.