Pamiętaj o tym, co Bóg uczynił w Twoim życiu

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Pamiętaj o tym, co Bóg uczynił w Twoim życiu”, wygłoszonego przez Korneliusza Kaletę w czwartek, dnia 07.02.2019.