Otwórz swoje usta i mów słowa życia

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Otwórz swoje usta i mów słowa życia”, wygłoszonego przez Marka Czajkowskiego w niedzielę, dnia 24.07.2022.