Otwórz swoją duszę przed Bogiem

25-listopad-2018
Temat: Bóg , Dusza , Serce
Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Otwórz swoją duszę przed Bogiem”, wygłoszonego przez Roberta Kasprowicza w trakcie niedzielnego nabożeństwa, dnia 25.11.2018.