Otwórz swoją duszę przed Bogiem

25-listopad-2018

Temat: Bóg, Dusza, Serce

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Otwórz swoją duszę przed Bogiem”, wygłoszonego przez Roberta Kasprowicza w trakcie niedzielnego nabożeństwa, dnia 25.11.2018.