On jest twoim pocieszycielem

4-kwiecień-2019
Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania budującego kazania pt. „On jest twoim pocieszycielem”, wygłoszonego przez Przemysława Śliwkę w czwartek, dnia 04.04.2019.