On jest Bogiem czasu, początku i końca

27-wrzesień-2018

Temat: Bóg, Inspiracja

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „On jest Bogiem czasu, początku i końca”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w czwartek, dnia 27.09.2018.