Ołtarz życia

9-lipiec-2020
Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania budującego kazania pt. „Ołtarz życia”, wygłoszonego przez Mikołaja Blikhar’a w czwartek, dnia 09.07.2020.