Odważny jak Jozue

1-lipiec-2018
Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania budującego kazania pt. „Odważny jak Jozue”, wygłoszonego przez Korneliusza Kaletę w niedzielę, dnia 01.07.2018.