Odważny jak Jozue

Zapraszamy do wysłuchania budującego kazania pt. „Odważny jak Jozue”, wygłoszonego przez Korneliusza Kaletę w niedzielę, dnia 01.07.2018.