Zapraszamy do wysłuchania interesującego kazania pt. “Oczekiwania”, wygłoszonego przez Kacpra Fąfrowicza w czwartek, dnia 11.11.2021.