Oczekiwania i rzeczywistość

16-grudzień-2021
Marek Kominek - Kościół Elim w Cieszynie

Mówca: Marek Kominek

Audio Download

Zapraszamy do wysłuchania interesującego kazania pt. „Oczekiwania i rzeczywistość”, wygłoszonego przez Marka Kominka w czwartek, dnia 16.12.2021.