Niesprawiedliwość świata, a Boża sprawiedliwość

Zapraszamy do wysłuchania budującego kazania pt. „Niesprawiedliwość świata, a Boża sprawiedliwość”, wygłoszonego przez Przemysława Śliwkę w czwartek, dnia 28.05.2020.