Nie wstydź się Jezusa Chrystusa

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Nie wstydź się Jezusa Chrystusa”, wygłoszonego przez Przemysława Śliwkę w czwartek, dnia 04.07.2019.