Nie bój się ziemio! Raduj się i wesel gdyż Pan dokona wielkich rzeczy!

Zapraszamy do wysłuchania wartościowego kazania pt. „Nie bój się ziemio! Raduj się i wesel gdyż Pan dokona wielkich rzeczy!”, wygłoszonego przez pastora Wiesława Kulawca w niedzielę, dnia 14.11.2021.