Nasz Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Nasz Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych”, wygłoszonego przez Jacka Ziółkowskiego w niedzielę, dnia 13.09.2020.