Myśli, osobisty obszar naszego życia

Zapraszamy do wysłuchania inspirującego kazania pt. „Myśli, osobisty obszar naszego życia ”, wygłoszonego przez pastora Marka Tomczyńskiego w czwartek, dnia 07.09.2023.